הערות במספר חוטי תכלת בציצית by Moshe Ephraim Indik

לבוש הארון – An examination of the Kashrus of the Murex snail for Techeiles
by Rabbi Meir Hellmann

Hasidic Rebels – Thoughts upon presenting a talit with tekhelet to Professor Elie Wiesel
by Dr. Baruch Sterman