תהליך ההכנה של ציצית צבועה בתכלת

הכנה של ציצית צבועה בתכלת, מצמר הכבש ועד לפתיל הסופי, היא תהליך מסובך. השלבים בתהליך מתוארים הלכה למעשה במשנה המונה את המלאכות האסורות בשבת:

  • גזיזה – גזיזת הצמר מהכבשים
  • ליבון – טיפול בצמר הגולמי באמצעות כימיקלים כדי להלבין אותו
  • צביעה – טבילת הצמר בתוך יוֹרָת הצבע שבה התכלת
  • ניפוץ – סירוק הצמר ליישור הסיבים
  • טוויה – פיתול של סיבי הצמר תוך כדי משיכתם ליצירת חוטים
  • שזירה – חיבור של 8 חוטים יחד בחוזקה כדי ליצור פתיל עבה יותר

אחרי השזירה, הפתילים מונחים באמבט של אדים חמים כדי לחזק אותם כך שלא ייפרמו, ולאחר מכן ניתן לחתוך אותם לאורך הרצוי ולקשור אותם בבגד כציצית.

הצביעה, הטוויה והשזירה חייבים להיעשות בכוונה הנכונה, “לשמה”, כלומר: לשם מצוות ציצית, ולכן הם נעשים ביד. הידור נוסף הוא לעשות גם את ניפוץ הצמר “לשמה”.

סרטונים

הערות/לעיון נוסף: