שיטת רדזין – חב”ד

הוראות קשירה:

שיטת רדזין - חב"ד

שיטת רדזין – חב”ד

 • אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של התכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.
 • קשר כפול נעשה בארבעת הקצוות של החוטים שבצד האחד של נקב הטלית ובארבעת האחרים שבצד השני.
 • כדי לעשות כריכה לבנה כרוך כריכה אחת בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים והדק אותה על ידי תחיבת השמש תחתיה.
 • כריכה של תכלת נעשית בדיוק כמו כריכת הלבן, בשמש התכלת.
 • הכריכות הכפולות והמשולשות נעשות בצורה הבאה:
  • החזק שבעה קצוות ביד שמאל כאשר האגודל זקוף לצד ימין.
  • קח את שמש התכלת ביד ימין וכרוך אותו מתחת ומסביב לאגודל של יד שמאל ואחרי זה מסביב לקצוות האחרים של החוטים.
  • הכנס את השמש במשולש שנוצר עתה מהכריכות שלו.
  • כרוך את השמש מסביב לקצוות האחרים פעם נוספת (בכריכה משולשת פעמיים).
  • הדק את החוטים (כדאי למשוך מלמטה בהתחלה).
משה נבון