שיטת רב עמרם גאון

הוראות קשירה:

שיטת רב עמרם גאון

שיטת רב עמרם גאון

    אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.

  • כדי לעשות קשרים, יש לכרוך כריכה אחת בשמש לבן ולהדק את הכריכה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה.
  • חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש מסביב לחוטים האחרים. יש להדק את הכריכה האחרונה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה האחרונה.
  • חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בקצה הארוך של חוט התכלת.

משה נבון