שיטת הראב”ד

הוראות קשירה:

שיטת הראב"ד

שיטת הראב”ד

  • אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.
  • קשרים נעשים על ידי כריכת שני השמשים יחד מסביב לחוטים האחרים והידוקם על ידי תחיבתם מתחת לכריכה.
  • כדי לעשות חוליה, יש לכרוך שבע כריכות בשמשים של לבן ותכלת לסרוגין. יש להתחיל ולסיים דווקא בלבן.
  • חוליה לבנה נעשית כמו חוליות הלבן של ימינו, ומורכבת משבע כריכות.
משה נבון