שיטת בעל העיטור

הוראות קשירה:

שיטת בעל העיטור

שיטת בעל העיטור

  • אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.
  • קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים, שבצד האחד של נקב הטלית, ובארבעת הקצוות האחרים, שבצד השני.
  • חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים.
  • חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בשמש התכלת.
משה נבון