השיטה המקובלת היום בלבן

השיטה המקובלת היום בלבן

השיטה המקובלת היום בלבן

הוראות קשירה:

  • אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.
  • קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים שבצד האחד של נקב הטלית ובארבעת הקצוות האחרים שבצד השני.
  • כדי לעשות את החוליה הראשונה, יש לכרוך את השמש הלבן מסביב לחוטים האחרים פעם אחת, ואחרי זה לכרוך שש פעמים בשמש התכלת מסביב לחוטים האחרים.
  • כדי לעשות את חוליות התכלת יש לכרוך את שמש התכלת מסביב לחוטים האחרים.
  • החוליה האחרונה מורכבת משתים עשרה כריכות בשמש התכלת ומכריכה אחת בשמש הלבן, שלאחריהן.
משה נבון