שיטות קשירה

tyetypes3

השיטה המומלצת על ידי האגודה (ספר החינוך)

משה נבון

שיטת הרמב”ם

משה נבון

שיטת הגר”א

משה נבון