והיה לכם לציצית” – קונטרס בענייני התכלת – תשע”ג” (Hebrew) (327K) , 5773

והיה לכם לציצית” – קונטרס בענייני התכלת – תשע”ב” (Hebrew) (718K) , 5772

והיה לכם לציצית” – קונטרס בענייני התכלת – תשע”א” (Hebrew) (410K) , 5771

Topics in Perek HaTecheiles (987K) , 5771

נושאים בפרק התכלת (Hebrew) (1.39MB) , 5771