what is tekheletלקבלת מידע נוסף על מה היא Tekhelet, עיין בדף “מבוא קצר לתכלת” שלנו. זהו תיאור ברור ותמציתי של מצוות הציצית והחובה להציב חוט כחול של צמר צבוע. מצווה זו אבדה לעם ישראל לפני 1300 שנה. מידע רב נכתב על הנושא של תכלת. אבל יחד עם מקורות מידע רבים, פתיל תכלת שואפת להיות מקור מידע מקיף עם ספרייה מקוונת מקיפה, כמו גם שיעורי וידאו ושמע ומשאבים נרחבים להבנת הנושא.