Tzitz

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”811″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

בפרשת השבוע, פרשת תצווה, נזכר ציץ הזהב. הפסוקים המתארים אותו ואת האופן שבו הוא היה מונח על מצח הכהן הגדול הם מהסבוכים שבפסוקים העוסקים בבגדי הכהונה, שכן על אף שנאמר שיש לשים את הציץ על “פתיל תכלת”, לא נאמר במפורש איך נראה הפתיל עצמו וכיצד בדיוק הוא משמש לקשירת הציץ; חמור מכך: ישנה לכאורה סתירה בין הפסוקים השונים העוסקים בפתיל ובקשירתו. רש”י על המקום מנסה ליישב את הפסוקים השונים זה עם זה, ולאחר דיון ארוך ומפורט הוא מציג לבסוף את דעתו (שמות כח, לז). אכן, מסקנת רמב”ם בסוגיה שונה לחלוטין.

התמונה המצורפת מראה את השיטות השונות – תכלת על גבי לבן. פתילים אלו הם מעשה ידיה של יהודית אברהמס, אורגת מומחית ומנוסה. יהודית אורגת בעבורנו פתילי תכלת שונים כחלק ממחקר מתמשך שמממן תורם החפץ בעילום שמו ומטרתו להעלות תובנות מעשיות בנושא זה של אריגת פתיל התכלת. יהודית, ממש כמו הנשים שעסקו בהכנת חלקי המשכן ובגדי הכהונה, היא “אישה חכמת לב” אמיתית.

בצד שמאל של התמונה ניתן לראות את פתיל תכלת שיש להטיל בציצית לפי שיטת רמב”ם; מימין לו – פתיל התכלת של הציץ לפי הבנה אפשרית אחת של שיטת רמב”ם; יותר ימינה – פתיל תכלת לציצית לפי שיטת רש”י; ולבסוף, בימין התמונה – פתיל תכלת של הציץ לפי שיטת רש”י. לא לחינם הצגנו כאן פתילי תכלת של ציצית ופתילי תכלת של ציץ זה לצד זה – שכן המילים “פתיל תכלת” משמשות בתורה הן לתיאור הציץ של הכהן הגדול והן לתיאור הציצית של כל יהודי.

אכן, המחלוקת בשאלת צורת פתיל התכלת של הציץ לא הוכרעה בידי הפוסקים והסוגיה נותרה פתוחה, כך שנשמח לשמוע את דעתכם בנושא.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]