שיטת רב עמרם גאון

לפי רב עמרם גאון יש לקשור בין 7 ל-13 חוליות (קבוצות של שלוש כריכות) שצבען משתנה לסירוגין בין תכלת ללבן, כאשר החולייה הראשונה והחולייה האחרונה הן חוליות לבנות.

תשובות הגאונים, ח”ב, עמ’ 330

“כך היה גודל לאחר קשר התחתון חוליה אחת של לבן ועליה של תכלת וחוליה של לבן ועליה חוליה של תכלת ועליה חוליה של לבן ועליה של תכלת ועליה של לבן וקושר קשר העליון וזה הוא לא יפחות משבע ואם רצה להוסיף עד י”ג מוסיף כסדר הזה.”

הערות:

1. “קשר יחיד” יוצרים באופן הבא: כורכים פתיל לבן אחד סביב שבעת הפתילים הנותרים, ולאחר מכן תוחבים את קצהו לתוך הכריכה ומהדקים.

 

2. “חולייה” לבנה יוצרים באמצעות כריכה של פתיל לבן סביב שבעת הפתילים הנותרים שלוש פעמים. לכריכה זו משמש בדרך כלל החוט הארוך יותר המכונה “שמש” – ואיתו נמשיך לכרוך גם את שאר החוליות הלבנות (על אף שאין כל חובה הלכתית להמשיך ולכרוך עם אותו פתיל).

 

3. “חולייה” תכולה תיעשה באותו אופן כמו הלבנה, אך באמצעות פתיל תכלת.

סרטון המציג את שיטת הקשירה בפירוט

למידע נוסף:

הוראות מפורטות עם איורים

איור ברזולוציה גבוהה