מצות ציצית ותכלת בתורה

(לח) דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם וְעָשׂ֨וּ לָהֶ֥ם צִיצִ֛ת עַל־כַּנְפֵ֥י בִגְדֵיהֶ֖ם לְדֹרֹתָ֑ם וְנָ֥תְנ֛וּ עַל־צִיצִ֥ת הַכָּנָ֖ף פְּתִ֥יל תְּכֵֽלֶת׃ (לט) וְהָיָ֣ה לָכֶם֮ לְצִיצִת֒ וּרְאִיתֶ֣ם אֹת֗וֹ וּזְכַרְתֶּם֙ אֶת־כׇּל־מִצְוֺ֣ת ה’ וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְלֹֽא־תָת֜וּרוּ אַחֲרֵ֤י לְבַבְכֶם֙ וְאַחֲרֵ֣י עֵֽינֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם זֹנִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם׃ (מ) לְמַ֣עַן תִּזְכְּר֔וּ וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֶת־כׇּל־מִצְוֺתָ֑י וִהְיִיתֶ֥ם קְדֹשִׁ֖ים לֵאלֹֽהֵיכֶֽם׃

במדבר טו

(יב) גְּדִלִ֖ים תַּעֲשֶׂה־לָּ֑ךְ עַל־אַרְבַּ֛ע כַּנְפ֥וֹת כְּסוּתְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר תְּכַסֶּה־בָּֽהּ׃

דברים כב

כללי קשירת ציצית עם התכלת

הקשרים – קשר עליון

ואמר רבה שמע מינה קשר עליון דאורייתא.

מנחות ל”ט.

רש”י ותוספות שם מביאים שתי אפשרויות לגבי מיקומו של קשר עליון זה:

  • סמוך לבגד כדי לחבר את הציצית לבגד
  • בסיום כל הכריכות כדי לחזקן שלא יפרדו

קשר יחיד או כפול

קיימת מחלוקת לגבי טבעו של הקשר בציצית. הגאונים (גאוניקה, ח”ב, עמ’ 331) סוברים שהקשר הוא חוט שנתחב מתחתיו. ר”ת (מנחות ל”ט., ד”ה לא) משווה בין הלכות ציצית להלכות שבת ולכן מחייב קשר כפול.

לפי רבנו חננאל, הקשר נעשה על-ידי ליפוף חוט אחד מסביב לכל יתר החוטים. המרדכי סובר שיש לקשור את ארבעת החוטים בארבעת החוטים האחרים.

קשר לכל חוליה

אמר רבא שמע מינה צריך לקשור על כל חוליא וחוליא

מנחות לח:

חמישה קשרים

ציצית ,שש מאות. שמונה חוטין וחמישה קשרים, הרי שש מאות ושלש עשרה.

תנחומא, פ’ קרח י”ב

אורך הכריכות והחוטים

אמר רב הונא אמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב …ונויי תכלת שליש גדיל ושני שלישי ענף.

מנחות לט.

מספר חוטי תכלת בכל כנף

בראשונים קיימות שלש דעות לגבי היחס בין מספר חוטי הלבן למספר חוטי התכלת:

  • הרמב”ם (הל’ ציצית פ”א הל’ ו’): חצי חוט הוא תכלת והשאר לבן (לאחר קיפולם בכנף – חוט אחד מתוך שמונה הוא תכלת). הרמב”ם מפרש את הפסוק “ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת” כך: “הפתיל”, שהוא החוט הנכרך מסביב ל”ציצית הכנף”, שהוא הלבן, הוא לבדו צריך להיות תכלת.
  • הראב”ד (השגות, הל’ ציצית פ”א הל’ ו’) והערוך (ערך תכלת): חוט אחד שלם הוא תכלת והשאר לבן (לאחר קיפולם בכנף – שניים מתוך שמונה הם תכלת). יסודם בספרי בפרשת שלח קט”ו.
  • רש”י (מנחות ל”ח., ד”ה התכלת) ותוספות (ד”ה בית שמאי שם, וכן מ”א:): שני חוטים שלמים הם תכלת והשאר לבן (לאחר קיפולם בכנף – ארבעה מתוך שמונה חוטים).

החוליות

וכמה שיעור חוליא? תניא ,רבי אומר כדי שיכרוך וישנה וישלש, תאנא הפוחת לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על שלוש עשרה. הפוחת לא יפחות משבע – כנגד שבעה רקיעים, והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה – כנגד שבעה רקיעין וששה אוירין שביניהם.

מנחות ל”ט.

נחלקו הראשונים למה מתייחסים המספרים שבע ו- שלש עשרה. רובם סוברים שמספרים הללו מתייחסים לחוליות (שכל אחת נעשת על-ידי שלשה ליפופים כפי שאומר רבי). כאשר אין תכלת לא נהוג לעשות את החוליות האמורות, אך בזמן שקושרים ציצית עם התכלת קיים המושג חוליה.

צבע הכריכות

תנא, כשהוא מתחיל, מתחיל בלבן – ‘הכנף’, מין כנף; וכשהוא מסיים, מסיים בלבן – מעלין בקודש ולא מורידין.

מנחות ל”ט.

נחלקו המפרשים בפירושה של גמרא זו:

  • רב עמרם גאון (גאוניקה, ח”ב, עמ’ 330-331) סובר שהחוליה הראשונה היא לבנה, הבאה אחריה תכלת וחוזר חלילה, וכך כורכים לסירוגין או שבע או שלש עשרה חוליות.
  • הרמב”ם (הל’ ציצית פ”א:הל’ ב’-ג’) סובר שהכריכה הראשונה של החוליה הראשונה והכריכה האחרונה של החוליה האחרונה הן לבן. כל יתר הליפופים הם תכלת.
  • הראב”ד (השגות, הל’ ציצית פ”א הל’ ז’) סובר שכל הכריכות בכל חוליה וחוליה הן לבן ותכלת לסירוגין.

דעות שונות לגבי הכריכות לציצית עם התכלת

יודגש, מעטים הם הפוסקים תיארו את קשירת הציצית במלואה. רובם דנים רק בפרטים מסוימים, ובפרטים אחרים אינם נוגעים כלל ועיקר. השיטות המובאות להלן מיוחסות לבעליהן בזכות פרטים מסוימים שהם מחזיקים בהם. שאר הפרטים הושלמו על פי ההשערה לשם המחשה בלבד.

הכללים שהובאו לעיל מיושמים בדרכים שונות על-ידי הפוסקים. המספרים מותאמים לתמונה הנלווית. הרשימה אינה ממצת את כל השיטות הקיימות.

5. הרמב”ם – לפי שיטת האדמו”ר מראדזין המבוססת על שיטת האר”י – כל הליפופים הם בתכלת חוץ מהליפוף הראשון והאחרון. יש 5 קשרים: בין הראשון והשני – 7 ליפופים. בין השני לשלישי – 8 ליפופים. בין השלישי לרביעי – 11 ליפופים. בין רביעי לחמישי – 13 ליפופים. כל קבוצה של 3 ליפופים מופרדת על-ידי הכנסת פתיל התכלת מתחת לעצמם כדי לחברם יחד.

6. תוספות – קשר כפול בהתחלה ואחריו חוליה (בת 3 כריכות) של לבן וחוליה של תכלת ואחריה קשר כפול שני. אח”כ שוב חוליה של לבן וחוליה של תכלת וקשר כפול, ושוב חוליה של לבן וחוליה של תכלת וקשר כפול, ומסיים בחוליה לבנה וקשר כפול. יש בסה”כ 7 חוליות ו5- קשרים.

7. רב עמרם גאון – 7 או 13 חוליות כאשר הלבן והתכלת מתחלפים לסירוגין. יש קשר בתחילה ובסוף ועל-פי בעל העיטור, יש קשר אחרי כל חוליה (קשרים אלה אינם כפולים אלא שהפתיל מוכנס מתחת לעצמו – ולפי שו”ת בנימין זאב הקשרים הם כפולים).

1. בעל ספר החינוך – 13 חוליות כאשר צבעה של כל חוליה מתחלף לסירוגין מבין לבן לתכלת ומשולבות בין 5 קשרים כפולים. בין הקשר הראשון והשני – 3 חוליות (לבן,תכלת, לבן). אחרי הקשר השני 3 חוליות (תכלת, לבן, תכלת). אחרי הקשר השלישי, עוד 3 חוליות (לבן, תכלת, לבן) ואחרי הקשר הרביעי – 4 חוליות (תכלת, לבן, תכלת, לבן).

2. הגר”א – 13 חוליות, כאשר צבע החוליות מתחלף לסירוגין בין לבן לתכלת, משתלבות בין 5 קשרים כפולים. בין הקשר הראשון לשני – 4 חוליות (לבן, תכלת, לבן, תכלת) וכן בין השני לשלישי ובין השלישי והרביעי. בין הקשר הרביעי לאחרון – חוליה אחת לבנה.

3. הרמב”ם – כל הליפופים הם בתכלת חוץ מהליפוף הראשון והאחרון. 7 או 13 חוליות שבסופן קשר – לחזקן ולהפרידן אחת מהשניה. ליהודי תימן ישנה מסורת (שקיימת גם בציצית ללא תכלת) של קשירת כל חוליה באופן מיוחד.

4. הראב”ד על-פי הרב נטרונאי גאון – 5 קשרים. בין כל קשר, 7 עד 13 כריכות כאשר צבעה של כל כריכה מתחלף לסירוגין בין לבן לתכלת. בין הקשר השני והשלישי מספר הכריכות אינו מוגדר. וכן לא לגמרי ברור האם צבען מתחלף לסירוגין בין לבן לתכלת או האם הן כולן לבן.