פרק התכלת – מנחות לח.

התכלת, הכחול התנ”כי, הייתה בעבר המצרך היקר ביותר בעולם העתיק. מסיבות מסוימות, חלקן מובנות וחלקן פחות, אבדה התכלת לפני כ-1300 שנה וסודות הצבע הכחול הפלאי הזה, כולל זהותו של ה”חילזון” – היצור הימי המסתורי שממנו הופק הצבע – שקעו בתהומות הנשייה. היהודים המשיכו להטיל ציציות בבגדיהם, אך מעתה הם לא היו מסוגלים לקיים את המצווה בצורתה המלאה ביותר ונאלצו להטיל פתילים לבנים בלבד. במהלך העשורים האחרונים, מסע מחקר שערכו הקהילה המדעית ואנשי ההלכה הוביל לזיהוי ה”חילזון” עם החילזון הימי ארגמון קהה קוצים (Murex trunculus), ושוב אנחנו יכולים לקיים את מצוות תכלת כפי שנצטווינו בתורה.

להורדת הקובץ לחץ כאן

אחת לשבע שנים מגיעים לומדי הדף היומי לפרק הרביעי של מסכת מנחות, שבו מרוכזים רוב ככל הסוגיות התלמודיות הקשורות לציצית ולתכלת, אלא שאובדנה של התכלת הלכה למעשה גרם לרבים מההלכות והדיונים הללו להיות בלתי ברורים ואף בלתי נגישים. אנו, בפתיל תכלת, אספנו מאמרים, שיעורים ומשאבים נוספים כדי לסייע לכל הלומדים המעוניינים להבין את הדיון התלמודי לאשורו.

למידע נוסף על התכלת, מפורט או כללי, אנו מזמינים אתכם לגלוש באתר שלנו, לחפש בספרייה המקוונת שלנו, להקשיב להרצאות או לצפות בשיעורים של רבנים וחוקרים. לפניכם לקט של משאבים שיעזור לכם בלימוד פרק התכלת.

התכלת, הכחול התנ”כי, הייתה בעבר המצרך היקר ביותר בעולם העתיק. מסיבות מסוימות, חלקן מובנות וחלקן פחות, אבדה התכלת לפני כ-1300 שנה וסודות הצבע הכחול הפלאי הזה, כולל זהותו של ה”חילזון” – היצור הימי המסתורי שממנו הופק הצבע – שקעו בתהומות הנשייה. היהודים המשיכו להטיל ציציות בבגדיהם, אך מעתה הם לא היו מסוגלים לקיים את המצווה בצורתה המלאה ביותר ונאלצו להטיל פתילים לבנים בלבד. במהלך העשורים האחרונים, מסע מחקר שערכו הקהילה המדעית ואנשי ההלכה הוביל לזיהוי ה”חילזון” עם החילזון הימי ארגמון קהה קוצים (Murex trunculus), ושוב אנחנו יכולים לקיים את מצוות תכלת כפי שנצטווינו בתורה.

אחת לשבע שנים מגיעים לומדי הדף היומי לפרק הרביעי של מסכת מנחות, שבו מרוכזים רוב ככל הסוגיות התלמודיות הקשורות לציצית ולתכלת, אלא שאובדנה של התכלת הלכה למעשה גרם לרבים מההלכות והדיונים הללו להיות בלתי ברורים ואף בלתי נגישים. אנו, בפתיל תכלת, אספנו מאמרים, שיעורים ומשאבים נוספים כדי לסייע לכל הלומדים המעוניינים להבין את הדיון התלמודי לאשורו.

למידע נוסף על התכלת, מפורט או כללי, אנו מזמינים אתכם לגלוש באתר שלנו, לחפש בספרייה המקוונת שלנו, להקשיב להרצאות או לצפות בשיעורים של רבנים וחוקרים. לפניכם לקט של משאבים שיעזור לכם בלימוד פרק התכלת.

סרטוני שיעורים בנושא התכלת

מאמרים בנושא קשירת ציצית בתכלת

ספרים ופרסומים מבית פתיל תכלת

שיעורים בעיון לפרק התכלת

הרב מאיר ליכטנשטיין

ציצית 13 - חיוב ציצית בלילה וחיוב נשים, מצוות עשה שהזמן גרמא
ציצית 14 - תעשה ולא מן העשוי, הטילה למוטלת
ציצית 15 - הטילה למוטלת, בל תוסיף, כלאים בטלית פטורה
ציצית 16 - כלאים בציצית, חובת מנא או חובת גברא
ציצית 17 - שיעור הטלית - טלית קטן
ציצית 21 - נוטפת על הקרן, ברכה על עשיית ציצית
ציצית 22 - עשאן מן הקוצין מן הגרדין
ציצית 24 - זיהוי התכלת - שיעור של הרב יהודה ראק

ספרים ופרסומים מבית פתיל תכלת

מאמרים בנושא קשירת ציצית בתכלת

סרטוני שיעורים בנושא התכלת

שיעורים בעיון לפרק התכלת

הרב מאיר ליכטנשטיין

ציצית 13 - חיוב ציצית בלילה וחיוב נשים, מצוות עשה שהזמן גרמא
ציצית 14 - תעשה ולא מן העשוי, הטילה למוטלת
ציצית 15 - הטילה למוטלת, בל תוסיף, כלאים בטלית פטורה
ציצית 16 - כלאים בציצית, חובת מנא או חובת גברא
ציצית 17 - שיעור הטלית - טלית קטן
ציצית 21 - נוטפת על הקרן, ברכה על עשיית ציצית
ציצית 22 - עשאן מן הקוצין מן הגרדין
ציצית 24 - זיהוי התכלת - שיעור של הרב יהודה ראק