שיטת הבן איש חי 

הבן איש חי מקבל את העיקרון של הרמב”ם שכל הכריכות והחוליות צריכות להיות של תכלת. עם זאת, הוא מחלק את החוליות בין 5 קשרים כפולים על מנת לעמוד בגימטריה המספרית של התנחומא שמצריכה את אותם 5 קשרים כדי להגיע ל -613

בן איש חי שנה ראשונה פרשת לך לך הקדמה – סעיף א

א. הגדיל יעשהו חוליות חוליות, כל חוליה משלשה כריכות. ובתחלה יקשור ב’ קשרים סמוך לכנף ויכרוך ז’ כריכות, ויקשור ב’ קשרים אחרים ויכרוך ח’ כריכות, ויקשור ב’ קשרים אחרים ויכרוך י”א כריכות, ויקשור ב’ קשרים ויכרוך י”ג כריכות, ואח”כ יקשור עוד ב’ קשרים, והרי סך הכל ט”ל כריכות כמנין הוי”ה אח”ד, וכמ”ש רז”ל בס’ הכונות. ועשיתי סימן לדבר זה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, נמצא תחלה שבעה כריכות, ואח”כ שמונה כריכות, ואח”כ תעשה י”א כמנין אותיות לשבעה לשמונה שהם י”א אותיות, ואח”כ תעשה י”ג כמנין אותיות תן חלק לשבעה וגם שהם י”ג אותיות: