מפיצים שמוכרים פתילי התכלת במחירי הקרן

Tekhelet Buyers! Make sure to purchase authentic Ptil Tekhelet strings. Look closely at the package.

Tekhelet Buyers! Make sure to purchase authentic Ptil Tekhelet strings. Look closely at the package.

הסופר 

רחוב שטראוס 10, ירושלים
02-538-3701

טלית סנטר
רחוב מלכי ישראל 19, ירושלים
02-502-3828

ספרי מינצר
מרכז מסחרי תאנה, אפרת
02-993-3490

מפיץ ראשי באזור המרכז

אלחנן ריף
רח. לח”י 15, רמת-גן
054-467-4877

שאר המפיצים

אוצר הספרים שעל ידי ישיבת “ניר”
קרית ארבע

מוריה – ספרי קודש, מוסיקה ותשמישי קדושה
רחוב משגב לדך 40, הרובע היהודי, ירושלים
02-628-5267

מכון המקדש
רחוב משגב לדך 24, הרובע היהודי, ירושלים
02-626-4545
02-626-4336
02-628-7461

משכן התכלת – תשמישי קדושה, טליתות, דברי רקמה ופרוכות
רחוב מלכי ישראל 33, ירושלים
02-537-5231
055-586-232

שרייבר פינקלשטיין – ספרי קודש, תשמישי קדושה ומתנות
רחוב מאה שערים 16, ירושלים
02-582-6035