שיטת הרמב”ם

הוראות קשירה:

שיטת הרמב"ם

שיטת הרמב”ם

  • אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.
  • חוליה ראשונה נעשית על ידי כריכה אחת בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים והידוקה על ידי תחיבת השמש מתחתיה. אחרי זה כורכים שמש של תכלת פעמיים מסביב לחוטים האחרים ומהדקים כמו בכריכה הלבנה.
  • חוליה של תכלת נעשית בדיוק כמו שתי כריכות של תכלת בחוליה הראשונה, על ידי שלש כריכות.
  • החוליה האחרונה נעשית בדיוק כמו החוליה הראשונה, על ידי שתי כריכות של תכלת בהתחלה וכריכה אחת של לבן בסוף.