שיטת הרב צבי שכטר

שיטת הרב צבי שכטר

שיטת הרב צבי שכטר

הוראות קשירה:

  • אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים “שמשים”.
  • קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים, שבצד האחד של נקב הטלית, ובארבעת הקוות האחרים, שבצד השני.
  • כדי לעשות את החוליה הראשונה צריכים לכרוך בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים פעם אחת, ואחרי זה לכרוך פעמיים בשמש התכלת.
  • כדי לעשות חוליה של תכלת צריכים לכרוך בשמש התכלת מסביב לחוטים האחרים שלש פעמים.
  • החוליה האחרונה מורכבת משתי כריכות בשמש התכלת ומכריכה אחת בשמש הלבן שאחריהן.
  • בתמונה נראות שבע חוליות. אפשרי לעשות גם שלש עשרה חוליות, יש רק לקחת בחשבון, שהחלק של הקשרים והחוליות צריך להיות שליש מכל אורך הציצית.
משה נבון